Vejarbejde skitse
26. august 2020

Vejarbejde på Endelavevej

Fjernvarme Horsens etablerer distributionsledninger på Endelavevej. Trafik til genbrugsplads og erhverv på Endelavevej vil blive berørt. Beredskabskørsel er sikret.

Industri og erhverv i den sydlige del af området ved Horsens Havn skal nu forsynes med fjernvarme. Det drejer sig i grove træk om området øst for Høegh Guldbergs Gade mellem Horsens Å og Dagnæs Bæk. Derfor skal der etableres et distributionsnet, som går fra fjernvarmens central på Høegh Guldbergs Gade/Holmboes Allé via Høegh Guldbergs Gade og ud til enden af Endelavevej.

Langs Høegh Guldbergs Gade skal ledningen etableres i arealet mellem vejen og parkeringspladsen fra Harald Nyborg i nord til Biltema i syd. Arbejdet starter i uge 36 og forventes ikke at få trafikale konsekvenser.

Krydset ved Endelavevej/Høegh Guldbergs Gade

Herefter skal ledningen ved krydset Endelavevej/Høegh Guldbergs Gade føres ud på midten af Endelavevej. Herfra skal den etableres i hele Endelavevejs længde mod øst. Det er nødvendigt at placere ledningen i vejens midte, da jorden i forvejen er fyldt godt op med både gas-, kloak- og elledninger.

Arbejdet i krydset og de første 100 meter af Endelavevej starter i uge 39 og forventes at vare ca. 2 uger.

”Vi udfører arbejdet om natten,” fortæller forsyningschef Lars Illum Stachelhaus. ”Det vil sige udenfor genbrugspladsens åbningstid mellem kl. 18 og 06. Det vil skabe færrest gener for trafikken, og for at vi kan arbejde både sikkert og effektivt vil indkørsel til Endelavevej gennem krydset være forbudt fra kl. 18 til 06.”

Endelavevej med to kørebaner

Når arbejdet i krydset og ud for Biltema er færdigt, fortsætter ledningsetableringen ud ad Endelavevej. Det sker i etaper af ca. 50 meters længde. Arbejdet vil foregå i dagtimerne. Vejen vil blive opdelt i to smalle kørebaner på sydsiden til ind- og udgående trafik til f.eks. genbrugspladsen. På midten er den afskærmede udgravning og længst mod nord vil der være en enkelt vognbane, som benyttes til arbejdskørsel.

”Men vi sørger for at lægge køreplader ud, så der bliver uhindret adgang til de berørte indkørsler,” forsikrer Lars Illum Stachelhaus.

Beredskabet finder andre veje

Beredskabet benytter i perioden ikke Endelavevej til udrykningskørsel i tidsrummet kl. 06-18, da pladsforholdene kan besværliggøre manøvrering. Udrykningskøretøjer skal i stedet passere bagom via SAMN’s grund.

”Vi vil naturligvis ikke risikere at genere beredskabets vigtige arbejde,” siger Lars Illum Stachelhaus. ”Derfor har vi lavet en god aftale med vores naboer, så udrykning kan ske udenom vejarbejdet. Man behøver altså ikke frygte at holde i vejen for en udrykning, hvis der skulle danne sig kø mod f.eks. genbrugspladsen.”

Trafikale udfordringer

Endelavevej er normalt tæt trafikeret, både med tung trafik til erhvervsvirksomhederne, beredskabskørsel og privat kørsel, først og fremmest til genbrugspladsen. De berørte adresser på Endelavevej bliver orienteret om projektet, og hos Fjernvarme Horsens gør man klar til at udvide modtagelsestiden for både affalds- og flistransporter, så belastningen kan fordeles ud over døgnet.

”Det kan dog ikke udelukkes, at der kan opstå kødannelser i begge retninger i travle perioder, f.eks. omkring fyraften, hvor mange besøger genbrugspladsen,” vurderer forsyningschefen. ”Vi beklager de gener, som arbejdet kan medføre, og håber på borgernes og trafikanternes forståelse og tålmodighed.”

Arbejdet forventes at vare til og med uge 46. ”Når man ser på opgavens omfang, er vi faktisk ganske tilfredse med at kunne fuldføre projektet på så relativ kort tid,” siger forsyningschef Lars Illum Stachelhaus. ”Vi skynder os i hvert fald så meget vi kan, samtidig med at vi har fuldt fokus på sikkerhed og kvalitet.”